Mērķa finansējuma izlietojuma
pārvaldības platforma

Par sistēmu

Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP) ir risinājums, kas nodrošina pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.

MAP izmantotāji:

Iekšlietu ministrija

Latvijas Zinātnes padome

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments un “Rīgas digitālā aģentūra”

Sabiedrības integrācijas fonds